Ngày đăng: 28/07/2021

Ninh Thuậnsắp đấu thầu 14 dự án để làm khu Đô Thị trong thời gian tới. UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định số: 3578 /KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm. Giai đoạn từ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận dự kiến sẽ có khoảng hơn 150 dự án kêu gọi đầu tư. Trong đó bao gồm 127 dự án khu đô thị, khu dân cư và phát triển nhà ở. 8 dự án nhà ở xã hội và 18 dự án nhà ở thương mại.

Kế hoạch nêu rõ, việc phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư mới góp phần phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực, tạo ra tài sản vật chất, gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển đô thị. Đồng thời tạo được sự thu hút đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2021, Ninh Thuận sẽ kêu gọi đấu thầu 14 dự án, bao gồm: Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại - Khu 1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.2; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả - Khu 5; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3).

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các dự án khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3),khu đô thị mới Tây Bắc, khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5 sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Trong khi đó các dự án như Khu đô thị mới ven Đầm Nại (khu 1),Khu đô thị mới Bờ sông Dinh, Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới Bắc Sông Ông, Khu đô thị mới Tám Ký, Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná sẽ do Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Nguồn: vovland.