Ngày đăng: 23/12/2021 - Lượt xem: 169

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan phải chú tâm quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học; Các giá trị di tích văn hóa - lịch sử; Khai thác hợp lý và phát huy các giá trị của khu bảo tồn biển.

Bên cạnh đó, thực hiện cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa; Góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương; Đảm bảo và duy trì chức năng của vùng lõi VQG Núi Chúa trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Cụ thể, đối tượng tài nguyên cần quản lý bao gồm: Hệ sinh thái rạn san hô, rong biển; Những loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ; Xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; Xây dựng kế hoạch nuôi trồng, tái tạo và khai thác nguồn lợi thủy sản, xác định khu nuôi trồng, khai thác thủy sản cho người dân sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển.

Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển sẽ được thực hiện trong vùng đệm và phạm vi khu bảo tồn biển kéo dài từ Mũi Đá Vách ở phía Bắc xuống phía Bắc Hòn Chông ở phía Nam.

Tổng diện tích khu bảo tồn biển là 7.352 ha, trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (667 ha); Phân khu phục hồi sinh thái (656ha); Phân khu dịch vụ - hành chính (6.029 ha) và vùng đệm, ven biển bao quanh, tiếp giáp với ranh giới khu bảo tồn nhằm ngăn chặn, nhằm giảm nhẹ tác động gây hại từ bên ngoài đến khu bảo tồn biển.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch lên đến 3,364 tỉ đồng và được phân bổ phù hợp cho 5 năm, đoạn từ 2021-2025.

Theo Kinhtemoitruong