Ngày đăng: 29/03/2023

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 100/TB-VPCP ngày 28/3/2023. Kết luận của P. Thủ Tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp bổ sung Sân bay Thành Sơn Ninh Thuận vào quy hoạch tổng thể cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể về Sân bay Thành Sơn Ninh Thuận cùng một số sân bay khác. Qua nghiên cứu đánh giá từ tổ công tác, Sân bay Thành Sơn có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp để phát triển sân bay lưỡng dụng bao gồm (Dân dụng và Quân Sự).

Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương có đầy đủ văn bản tham gia ý kiến đối với báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác 1121 tại văn bản số 1260/BGTVT-KHĐT ngày 13/02/2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/4/2023. Đồng thời, triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn làm cơ sở triển khai đầu tư.

Các Bộ bao gồm Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chủ động triển khai công tác chuẩn bị để sớm triển khai việc đầu tư, khai thác các cảng hàng không, sân bay khi Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức PPP khai thác các cảng hàng không và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó lưu ý việc xử lý tài sản công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng… bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

UBND Tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm nghiên cứu, lập và đánh giá phương án đầu tư theo phương thức PPP. Xây dựng đề án Xã hội hóa, khai thác cảng hàng không theo hướng dẫn của Bộ Giao Thông.

Trên cơ sở ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện báo cáo việc nghiên cứu việc chuyển các sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng và kết quả nghiên cứu Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức PPP khai thác các cảng hàng không; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, thời gian chậm nhất là ngày 30/4/2023.

Đây có thể nói là một tín hiệu vô cùng tích cực đối với phát triển kinh tế của Ninh Thuận trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: tintucvov