Ngày đăng: 31/03/2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 9 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 399,67 triệu USD.

Ngoài ra, địa phương này cũng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5 dự án với tổng vốn tăng thêm là 17,1 triệu USD và 31 lượt thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị theo vốn điều lệ hơn 1,1 tỷ USD.

Cũng trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao đất cho 9 dự án với tổng diện tích sử dụng đất là 552,4 ha.

Các dự án tập trung nhiều trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như dự án Nhà máy Điện gió Mũi Dinh của Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh, Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại của Công ty cổ phần Điện gió Đầm Nại, dự án Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam của Công ty cổ phần Điện mặt trời CMX Re Sunseap Vietnam, dự án Nhà máy điện mặt trời Sinenergy Ninh Thuận 1 của Công ty TNHH Năng lượng Sinenergy Ninh Thuận.

Ngoài ra, còn có dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và 2 của Công ty cổ phần Điện mặt trời Mỹ Sơn, dự án Nhà máy Điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải 35MWp của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận, dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh…

Trong giai đoạn 2018-2022 có một số doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch, chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, điện khí và năng lượng tái tạo tại tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, qua rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài, hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết các vấn đề kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 36 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD. Trong đó có 29 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, tổng vốn thực hiện là 859 triệu USD; 2 dự án đang triển khai; 5 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai.

VOV tổng hợp.